نقشه هایی که با استفاده از جی پی اس استخراج می شوند اطلاعات متنوعی از زمینتان در اختیار شما قرار می دهند. شما به صورت روزانه می توانید از این نقشه های دقیق استفاده کنید. برای مثال جهت تعیین مرزهای زمینتان و حصارکشی دور زمین و همچنین محاسبه فواصل بین نقاط دلخواه زمینتان برای توسعه زیرساختهای لازم می توانید از نقشه های ماهواره ای استفاده کنید. علاوه بر این حوضچه ها و نقاط آبی و مسیرهای ورود و تخلیه آب از زمین را به راحتی از روی نقشه می توانید به طور دقیق شناسایی کنید.

 

 

img_divider

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت