یک نقشه دقیق و مطمئن از عملکرد محصول در زمان برداشت، داده های بسیار موثری برای تحلیل و بازنگری فصل زراعی در اختیار قرار می دهد. همچنین این داده ها برای مدیریت استراتژیک متغییرهای زمین و آزمایشات میدانی حائز اهمیت است. کشاورزان معمولا در فصل برداشت درگیر موضوعات دیگری می شوند  و به راحتی ثبت داده های عملکرد زمین خود را فراموش می کنند و یا اطلاعات غیر دقیق جمع آوری می کنند. ما  با ارائه راه حل های فناوری پایه به شما کمک می کنیم تا اطلاعاتی با ارزش و دقیق از زمین خود جمع آوری نمایید.

 

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت