تاکنون 16 عنصر ضروری برای رشد گیاهان پیشنهاد شده است، گیاه تعدادی از آن­ها را از هوا و بیشتر این عناصر را از ریشه جذب می ­کند، این در حالیست که توانایی جذب عناصر را از برگ هم دارد. لذا زمانی که کوددهی گیاه به صورت توام برگی و خاکی انجام شود تاثیر بسزایی می­ گذارد. برخی از عناصر دارای تاثیر دوجانبه تغذیه ه­ای و حفاظتی هستند و استفاده از آن­ها می­ تواند گیاه را به بیماری­ ها و آفات مقاوم سازند و مصرف سموم را کاهش دهد.

 

img_divider

علاقه مند به این سرویس هستید؟ رزرو وقت